ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΜΑΣ

( ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ)

  • ΦΥΤΕΥΣΗ ( ΠΥΚΝΗ – ΥΠΕΡΠΥΚΝΗ)
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ( ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ, ΔΙΚΛΩΝΑ, ΤΕΤΡΑΚΛΩΝΑ)
  • ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ( ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ)
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ
  • ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ