ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

- ΕΡΜΙΟΝΗ: Πολύ καλή ποικιλία με έντονο κόκκινο και γλυκό καρπό με μαλακούς σπόρους
- ΑCCΟ
- WONDERFUL: Πολύ καλή ποικιλία με πολύ κόκκινο καρπό και με γλυκόξινη γεύση - Χιτζακ

pomegranates cat pomegranates cat2 pomegranates cat3